fascikl, (c) sarma 2000

Galerija Zadar+
Soba 1

 
abba 2000, (c) sarma 2000
pogled 3kurac - 4 kantuna, (c) sarma 2000
model, (c) sarma 2000
 
mrzim sarmu, (c) sarma 2000
roadstar, (c) sarma 2000
3kurac, (c) Narodni list, Plexus 1999
 
balanca, (c) sarma 2000
most, (c) sarma 2000
sulice s ulice, (c) sarma 2000
     
dalje
 

sarma