ZADAR + rjecnik zadarskog slanga

rječnik zadarskog slenga


[ A | B | C Č Ć | D DŽ Đ | E | F | G | H | I | J | K | L LJ | M | N NJ | O | P | Q | R | S Š | T | U | V W | X Y Z Ž | ostalo ]

A

 
Aborićani

Žitelji Borika. Izraz je dobiven kombiniranjem riječi aboridžini i Boričani, a korišten je da se razluči između autohtonog boričkog življa i onih Zadrana koji su se na Borik samo dolazili kupati i/ili su na Borik izlazili navečer.

obrnuto od ča (dalje, odavle, dalje)
'A'mo ać. (Idemo ča).
a ful čest ironični izraz korišten kao komentar, znači nevjericu sa strane slušatelja
'Pojeba san Biljanu.' 'A ful'.
od engl. full (skroz, potpuno) (v. često)
afrika-paprika arh. - dogoreni joint koji pri kraju peče pri pušenju
Agimovnica slastičarnica Riva (nekad Pionir) u Varoši.
ajme, ujme, ojme Tri potpuno različita izraza, npr.:
1. ajme: Oš mi doć pomoć nositi drva. Ajme brate ne mogu.
2. ujme: Tebra divi koja čkapi. Uuujme.
3. ojme: Ojme ka'te uvatin.
Always slang za Airwaves (žvakaća guma)
amerikanac mali joint, (ev. za jednu osobu) (također ju es, džoks sportivo)
Apenac

motor marke Tomos, model APN 6, uobičajeno prevozno sredstvo za đir oko
Borika
.
Apenac, ukoliko nije friziran, razvija oko 6 km u prvoj brzini. (v. 14-ica, Miza)

ASK Atletski Sportski Klub, ime za kompleks igrališta između muraja (gradskog parka Vladimir Nazor, sportskih dvorana Jazine, dvorane Partizan, vojarne na Ravnicama i Relje). Cijeli je kompleks nazivan i Partizan.
Danas se rekreativni kompleks (ponovno) zove Ravnice.
Atletsko trkalište uz dvoranu Jazine pretvoreno je u parkiralište krajem 20-og. stoljeća u doba velikih uspjeha KK Zadar i još većih uspjeha Zadrana u kupovanju automobila.
jedan, najniža ocjena u školi

 

[ A | B | C Č Ć | D DŽ Đ | E | F | G | H | I | J | K | L LJ | M | N NJ | O | P | Q | R | S Š | T | U | V W | X Y Z Ž | ostalo ]

sarma, 2001