ZADAR + rjecnik zadarskog slanga

rječnik zadarskog slenga


[ A | B | C Č Ć | D DŽ Đ | E | F | G | H | I | J | K | L LJ | M | N NJ | O | P | Q | R | S Š | T | U | V W | X Y Z Ž | ostalo ]

K

 
K11 za kišnih dana okupljalište ljubitelja 'dobre' kapljice (v. Peljo), javni 'WC'
Natkriveni prostor bivšeg kafića K11 koji je odletio u zrak i do danas (2001) nije renoviran.
Kacavida piće - 'juice-Vodka'
izraz je prijevod američkog imena za isto piće (Screwdriver)
kacot udarac u glavu sličan koksu (v. koks)
Kalafonja

zaljev Jazine, fonja. Najgore što vam se može u gradu dogoditi je pad u fonju (npr. s mosta). U Jazinama se kupaju rijetki turisti i gradonačelnik Kalmeta.
nastanak nejasan:
1. tal. kanalizacija (v. fonja)
2. pogrdni naziv iseljeničko/povratničkog porijekla prema California

kalelarga 'Široka ulica', glavna ulica u starom dijelu grada
kaliprst u frenjama - bočni otklon na povoljniju poziciju za gađanje protivničke frenje
Kampo Kampo Kaštelo (Campo Castello), legendarni kvart na vrhu poluotoka
karabit karbid, uobičajeni dio dječjih pirotehničkih aktivnosti u doba novogodišnjih blagdana bilo je 'gruvanje karabitom'. Gruvalo se uz pomoć 'važa od piture', katarače i plamena.
karić drevni zadarski slang, izraz za vozilo načinjeno od daske, kotači od balinjera (kuglični ležaji)
za istu stvar se u Splitu kaže karet.
Zadar nažalost nema organiziranih utrka karića ili slično (2000).
kastoš u frenjama - nalog suigraču u frenjama da počisti sve oko svoje frenje kako bi bila dostupna za gađanje,
zašita od protivničkog pozivanja kaliprsta, visokog, supervisokog i sl. Kao univerzalna zašita koristilo se 'sve'.
upozorenje ekipi da se dogodio prdac, najava smrada, znak da se mirno raziđu
katarača

pljuvačka, obično žešća, npr. zelena
glagol kataračiti ('Ko se ovo odi izkataračija?')
izraz je bio popularan sve do sredine 80-ih, čuje se sve manje.
Kraći oblik je kača.

keka tisuća ili novac općenito
dvi keke maraka=2000 DEM, sto keka kuna=100.000 Kn
Imaš koju keku? (imaš što novaca).
Proširenju izraza doprinijela je inflacija i velike devalvacije 80-tih i ranije.
keks kod flipera: plastične, najčešće bijele mete za gađanje lopticom flipera. Najčešće ih ima nekoliko jedna do druge. Nakon što je pogođen, keks upada, skriva se, dok nisu pogođeni i svi susjedni keksi, kada svi zajedno ponovno iskaču.
kod trajekata: podesivi metalni prag na rampi trajekta koji prvi takne obalu (rivu) dok trajekt pristaje.
kenjalica aparat za sladoled.
Za sladoled iz aparata kaže se 'sladoled na kenjalicu'.
kif sasušeni cvijet marihuane,
dobra trava, suprotno od lista
kiflić kifla, joint od vrhova, od 'kifa', izraz češće u upotrebi među otočanima
kikićilište v. kikićnjak
kikićnjak mjesto koje obiluje kikićima, jedrim curicama
kljucanje karakteristično poniranje glavom (najčešće u sjedećem položaju, mada nekima uspijeva i u hodu) pod utjecajem dopa (ili veće količine cuge/dima), obično kasnije navečer, iznimno i kroz dan
kocka mini-market između cafe bara Lopoč (Lotus) i ostataka predromaničke crkve 'Stomorica'.
koks udarac u glavu stisnute šake (zglobovima prstiju)
kontenjer kontejner
kockaste glave seljaci
izraz se temelji na zastarjelim frenološkim pretpostavkama; seljačke su glave 'kockastije' prije radi frizura koje ih krase
kockasti oblici pripadnici Policije podrijetlom iz Ravnih kotara (v. kockaste glave)
(Zadar, 2000)
Kožinski bori borova šuma u blizini Kožina, popularni jebodrom. Otići s nekim u Kožinske bore ne znači prakticirati ljubav prema prirodi nego tjelesnu ljubav.
krc-dens, krc-dance jedan od plesova nastalih u 80-tima u bašti hotela Beograd. Ples je dinamičan i zahtijeva prostor. Gibanje se izvodi se većinom dijelova tijela. Ime je dobio po originalnom koreografu Krcku. (usp. Šuta-dens)
krmiti spavati
krvavo odlično, prva liga, rika
Npr. 'Krvav si' može ironično značenje, slično rosan.
Kula Kupolna zgrada između DHM-a (nekad Omladinski) i Fakulteta (nekad licej Sv. Dimitrija), oštećena u II. svj. ratu. Iza rata funkcionira kao ilegalno okupljalište mladeži, svojevrsni skvot (squatt).
Kula je mjesto iz urbanih legendi, poznato najviše po vjerojatno prvom trapezu u gradu i Kulašima. Kula je bila pravo subkulturalno okupljalište gdje su se crtali grafiti i upražnjavali ekstremni sportovi kao trapez, penjanje (free-climbing), sparing i vrića. Disciplina u Kuli je bila stroga i nisu uvijek bili dopušteni duhan, droga i alkohol.
Kulaš pripadnik urbane skupine koja je boravila u Kuli. Osoba koja zalazi u Kulu i tamo vježba na raznim spravama, u prvom redu na trapezu. S obnovom Kule koja je krenula na samom kraju dvadesetog stoljeća može se reći da su aktivni kulaši definitivno izumrli tj. preselili u urbanu legendu.
kukala

igra skrivača,
A'mo kukala!
A'mo ča. 'Ko kuka?
Ja. PeDesetPetnajsDvaesetDvajspetTridesetTrispetČetrdesetČetrstpetPedeset...

kupalice kupaće gaće, Voštarnica-Borik, 80-ih
kušini jastuci, često gruba ulična dječja igra u kojoj grupa djece u prignutom položaju naslonjena na zid dočekuje drugu grupa koja im skače na leđa i vratove. Grupe koje igraju 'na kušine' obično imaju 3 ili više članova koji su jedni drugima 'nabijeni' glavama u guzice.
kuži tipa izraz na Stanovima, označava nekog s Voštarnice (posprdno)
preuzeto s Voštarnice i drugih dijelova grada gdje znači 'Vidi ovog' ili 'Gle kretena'

[ A | B | C Č Ć | D DŽ Đ | E | F | G | H | I | J | K | L LJ | M | N NJ | O | P | Q | R | S Š | T | U | V W | X Y Z Ž | ostalo ]

sarma, 2001